نظرسنجی سامانه محتوا با من

سلام! نظرات شما، به بهبود کیفیت و توسعه های آتی سامانه محتوا با من کمک می کند. از اینکه در این مسیر، همراه ما هستید، ممنونیم.

از چه طریق با سامانه محتوا با من آشنا شده اید؟

چه مدت است با سامانه محتوا با من آشنا هستید!؟

آیا قبل از سامانه محتوا با من، با هوش مصنوعی کار کرده بودید؟

میزان وابستگی شغل/فعالیت تان به هوش مصنوعی چقدر است؟

همه ویژگی های مثبت سامانه محتوا با من را انتخاب کنید (امکان انتخاب چندگزینه)

به نظرتان کدام ویژگی های سامانه محتوا با من، نیاز به اصلاح دارد (امکان انتخاب چند گزینه)؟

به طور حدودی، چند روز در هفته، از سامانه استفاده می کنید/خواهید کرد؟

آیا مهارتی دارید که در توسعه های آتی سامانه، کمک مان کنید؟

از کدام ابزارهای سامانه، بیشتر استفاده می کنید / خواهید کرد (امکان انتخاب چند گزینه)؟

با کدام اتفاق، بیشتر شگفت زده می شوید؟